Nieuws item

Recording HVTV alf. 5: Brengt slimme logistiek onze zorg in de toekomst thuis?

Deze keer gingen ze in gesprek over hoe de logistieke sector de toekomst van de zorg gaat veranderen. Want ruim 70-80% van de zorgprocessen zijn logistieke processen. Zorg wordt steeds persoonlijker, dus ook de logistieke processen rondom een patiënt. Maar waarom is scheiding tussen zorgtaken enerzijds en logistiek anderzijds binnen een zorgorganisatie van belang? Hoe kan een drone de stromen van en naar een ziekenhuis nu eigenlijk optimaliseren? En zitten patiënten hier eigenlijk wel op te wachten?

Bekijk de uitzending hieronder:

Share this news

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Health Valley TV

Subscribe the NTC Newsletter

We care about your privacy: Read more

Settle at Novio Tech Campus!

Connect with Novio Tech Campus!