Nieuws item

Expo ArtEZ-NXP

NXP wil de geschiedenis van technologie levend houden en werkt daarom al drie jaar samen met studenten van ArtEZ University of Applied Sciences om oude technologieën en machines te gebruiken als inspiratiebron voor kunst. In september was de Expo op Novio Tech Campus. Lees meer.

Share this news

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Artez NXP

Subscribe the NTC Newsletter

We care about your privacy: Read more

Settle at Novio Tech Campus!

Connect with Novio Tech Campus!