Podcast: Effectiviteit van medische interventies met real-life data

Onderzoek naar de effectiviteit van medische interventies is vaak complex en kostbaar. Maar in sommige situaties is het mogelijk bestaande data te gebruik om de effectiviteit van een bepaalde interventie aan te tonen, zoals in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) of bij claims data van verzekeraars.

In deze podcast bespreken we het gebruik van dit soort "real life evidence" aan de hand van een eerder project, uitgevoerd door Radboudumc samen met VGZ. Dit onderzoek richtte zich op de effectiviteit van hartrevalidatie en gebruikte daarbij claims data van VGZ. In de podcast gaan we in op de mogelijkheden die dit soort data biedt, maar ook op de grenzen die we in de gaten moeten houden om privacy te bewaken. En hoe zorgen we dat de opbrengsten van dergelijk onderzoek voordelen oplevert voor iedereen. 

We spreken deze keer met:

  • Frederik Zuiderveen Borgesius, Professor of Law at iHub & iCIS Institute for Computing and Information Sciences; 
  • Niels van Gorp, data strategist en ethicus bij VGZ; 
  • Thijs Eijsvogels, associate professor bij de groep exercise physiology Radboudumc.

Luister hier de podcast (Spotify).