Plasmacure: Chronische wonden genezen met lucht en elektriciteit

Oprichter Bas Zeper werkt al sinds 2014 aan Plasmacure, om een verschil te maken voor mensen die lijden aan chronische wonden. Samen met CMO Koen Lim staat hij nu voor de laatste horde: artsen, ziekenhuizen en verzekeraars overtuigen van de voordelen van hun product PLASOMA. "Het langst hebben we moeten zeggen dat het product er aan zat te komen. Sinds 2020 is het echt op de markt en helpen we patiënten."

Plasmacure gebruikt PLASOMA, een koud plasmasysteem dat is ontwikkeld aan de Technische Universiteit Eindhoven. Twee jaar geleden openden ze een tweede locatie in Nijmegen, op de Novio Tech Campus. Oprichter Bas Zeper: "Plasmatechnologie bestond al, wij wilden een medische toepassing creëren. Nu kunnen we een groot probleem aanpakken: wonden die niet genezen. Met onze innovatieve toepassing kunnen we patiënten helpen die daar last van hebben."

Ingewikkeld maar eenvoudig
Volgens Bas is de techniek in principe heel eenvoudig: "Je hebt alleen lucht en elektriciteit nodig. Eerst vangen we de lucht in de wond op met ons plasma-pad. Vervolgens laden we deze lucht op met behulp van elektriciteit. Door een gecontroleerde ontlading in de lucht ontstaat plasma, dat vervolgens de bacteriën doodt die de genezing van de wond belemmeren."

"Plasma doet drie dingen", legt Koen uit. "Het doodt bacteriën, virussen en schimmels, het bevordert de microcirculatie en het zorgt ervoor dat huidcellen regenereren. Deze drie dingen dragen allemaal bij aan het genezingsproces van de wond." Bovendien is deze vorm van wondtherapie gebaseerd op een fysisch proces. "Er is geen risico op bacteriële resistentie, wat heel goed nieuws is voor de lange termijn. En de resultaten van onze eerste klinische studies vertellen ons dat we een oplossing hebben voor een probleem dat voorheen niet oplosbaar was. Een studie op diabetische voetulcera toonde aan dat de behandeling veilig is en goed wordt verdragen."

De wereld van wondzorg
Chronische wonden zijn een groot probleem in Nederland. "Naar schatting hebben 400.000 tot 500.000 mensen last van wonden die maandenlang aanhouden. Een kwart van die wonden zal zelfs helemaal nooit meer dichtgaan." De case studies van Plasmacure tonen aan dat de technologie een positief effect heeft op de wondgenezing. Het resultaat van de eerste 20 case studies: 60% van de chronische wonden ouder dan 1 jaar genazen. "De wonden die wij behandelen zijn ernstig en vormen een groot ongemak voor de patiënten. Als we een verschil kunnen maken, zouden mensen met niet-genezende wonden daar veel baat bij hebben."

"PLASOMA is te koop, nu is het tijd om de hele medische wereld te overtuigen van de toegevoegde waarde van ons product. Daartoe zijn we klinische gegevens aan het verzamelen. Met de hulp van een Europese vervolginvestering zijn twee klinische studies gestart om 250 patiënten te behandelen." De resultaten van deze studies zullen nog meer artsen, ziekenhuizen en verzekeringsmaatschappijen overtuigen van hun product.

Oost NL financiert ook hun onderzoek. "Een van de redenen waarom we ervoor kozen om ons hier op de Novio Tech Campus te vestigen: er zijn hier volop mogelijkheden voor samenwerking. Onze commerciële en bestuurlijke activiteiten zijn gecentreerd rond Nijmegen. Ook de link die de campus heeft met de zorg in Nijmegen en omgeving en het actieve netwerk dat aanwezig is, zijn voor ons erg belangrijk."


Dubbele stappen
Parallel aan deze klinische fase, waarin Plasmacure op zoek gaat naar verdere wetenschappelijke onderbouwing van de proof of efficacy van hun product, is het bedrijf ook een commerciële fase ingegaan en demonstreert het PLASOMA koud plasmasysteem aan geïnteresseerde partijen. "We zijn al meer dan een jaar bezig met de trials", legt Bas uit. "Het is een tijdrovend en omvangrijk project, maar dankzij investeringen kunnen we het doorzetten. Nu PLASOMA een direct beschikbaar product is, werpen de proeven hun vruchten af."

Bas geniet van deze parallelle wegen. "We kunnen onderzoek doen naar onze mogelijke impact, terwijl ons product beschikbaar is voor patiënten. Niet alle bedrijven hebben de middelen en de tijd om dat te doen. We krijgen precies te zien hoe we een verschil maken. Dat is alle motivatie die we nodig hebben!"

Het klinische team van Plasmacure had alles in gereedheid gebracht om een Europese klinische studie te starten. "Helaas stond Covid in de weg. Het is voor ons van levensbelang om vrij door Europa te kunnen reizen, want we willen ons product face to face introduceren. En zelf toezicht houden op de klinische studies is essentieel. Ons team heeft de trial naar Nederland verplaatst."

Bovenal zijn Bas en Koen dolblij dat er praktijkmensen met het koud plasma-apparaat werken. "Verzekeraars vergoeden misschien nog niet, maar de behandeling kan wel gegeven worden aan mensen die het nodig hebben."