Health Valley en Health Innovation Park bundelen krachten

Health Valley in Nijmegen en Health Innovation Park in Zwolle zijn allebei netwerkorganisaties die zich richten op innovatie in de gezondheidszorg. Per 1 januari 2022 zijn de organisaties gefuseerd en werken ze onder de naam Health Valley met vereende krachten verder aan de gezamenlijke ambitie: in Oost-Nederland initiatieven nemen, projecten opzetten, partijen bijeen brengen en zorginnovaties versnellen.

Directeur Chris Doomernik: "We hadden vergelijkbare doelstellingen en werkwijzen. Eigenlijk was het een heel natuurlijk proces om met elkaar in gesprek te gaan en vervolgens samen te gaan. Dat is duidelijker voor overheden, opdracht- en subsidiegevers en krachtiger en efficiënter voor onze eigen partners in de netwerken." De netwerken en de competenties van de beide fusiepartners zijn heel complementair.

Zo is 1 plus 1 echt 3, vertelt voorzitter Harry van Dorenmalen: "Health Valley heeft een grote naamsbekendheid en een groot netwerk. Zij zijn heel goed in matchmaking en hebben veel contacten. Zo zijn ze landelijk en internationaal bekend als organisator van hèt jaarlijkse Health Valley event voor iedereen die betrokken is bij innovaties, wetenschap en bedrijfsleven in Life Sciences en Health. De editie van vorig jaar trok meer dan 1.200 bezoekers uit bedrijfsleven, de zorg en overheden. De andere fusiepartner, Health Innovation Park, voegt daar kennis en ervaring aan toe met het hands on begeleiden van partners bij de ontwikkeling van een innovatie."

Drie rollen
Nu nog meer dan ooit is Health Valley hét zorginnovatienetwerk van Oost-Nederland. Met zorginstellingen, kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden als partners, richt de organisatie zich op de gezondheid en de zorg van morgen. Met meer dan 200 regionale, nationale en internationale partners bouwt Health Valley aan een ecosysteem waarin dagelijks nieuwe verbanden ontstaan. Continu op zoek naar mogelijkheden voor kennisdeling, productinnovatie en marktintroductie. De nieuwe club ziet drie rollen voor zichzelf:

  • Connect: Met overzicht over de hele sector en met kennis van alle ontwikkelingen kansen signaleren, partijen bij elkaar brengen en perspectief bieden.
  • Challenge: actief inventariseren met welke vraagstukken de gezondheidszorg kampt. Vervolgens concrete, praktische doelen stellen en instellingen en bedrijven uitdagen met oplossingen te komen.
  • Grow: partners ondersteunen om door te groeien. Nationale en internationale contacten inzetten om afzetmarkten te vinden. De weg wijzen in Europa.

Waarmaken
De organisatie staat. De doelen zijn geformuleerd. Nu is het zaak om de beloftes waar te maken. Chris Doomernik: "We staan te popelen om aan het werk te gaan en onze meerwaarde te bewijzen voor onze partners. Samen willen we dit jaar al maatschappelijke vraagstukken oppakken en die ook gaan oplossen. Met de nieuwe organisatie zijn we nog beter toegerust om een rol van betekenis te gaan vervullen in Oost-Nederland." Harry van Dorenmalen: "Al onze inspanningen moeten ertoe leiden dat we iemand concreet en aantoonbaar vooruit helpen. Dat kunnen ziekenhuizen zijn, of patiënten en professionals in zorgorganisaties. Het kan in de eerste, tweede, of derde lijn zijn. Maar uiteindelijk gaat het om individuele burgers, cliënten en patiënten."

Pers release van Health Valley.