Groot AI-project ontvangt ruim 95 miljoen

Voor 10 jaar publiek-privaat onderzoek. Radboudumc met medische AI belangrijke kartrekker in het project.

NWO gaat twee consortia financieren met een looptijd van tien jaar. Het Radboudumc neemt deel aan het ROBUST-consortium, dat bestaat uit 17 AI-labs waarvan er 8 zijn gericht op de gezondheidszorg. Het Radboudumc leidt 5 van deze 8 labs. “Een unieke kans om onze internationale toppositie in AI voor de gezondheidszorg in Nijmegen verder uit te bouwen”, zegt Bram van Ginneken, hoogleraar AI in het Radboudumc.

Het consortium ROBUST, gecoördineerd door Maarten de Rijke (UvA/ICAI), gaat met in totaal ruim 95 miljoen euro de komende tien jaar onderzoek uitvoeren naar betrouwbare kunstmatige intelligentie (AI). Het is een groot publiek-privaat programma van 54 partners (21 kennisinstellingen waaronder 4 hogescholen, 23 bedrijven en 10 maatschappelijke organisaties) waarbij de ontwikkeling en toepassing van AI wordt onderzocht in uiteenlopende terreinen als de energiesector, de spoorwegen, de media, hightech industrie en de gezondheidszorg. Vooral de gezondheidszorg is met 8 van in totaal 17 AI-labs sterk vertegenwoordigd in het consortium. Van die 8 labs leidt het Radboudumc er 5. Een zesde lab zal komen bij de Radboud Universiteit. Daarmee is een derde van het project gesitueerd in Nijmegen. Elk lab krijgt tien promovendi, een vast staflid en ondersteuning door wetenschappelijk programmeurs. Ook krijgen ethische en maatschappelijke aspecten aandacht in het onderzoek van elk lab.

Lees meer.