Belgische moveUP brengt digitale therapie naar Nederlandse markt

Digital health bedrijf moveUP past hun expertise in medische data toe voor het optimaliseren van digitale therapieën. Door dagelijks digitaal contact te hebben met patiënten, wordt data verkregen die essentieel is voor het verlenen van patiëntgerichte (na)zorg. Wanneer het herstel niet naar wens gaat, kan de zorg direct aangepast worden. moveUP werkt al met twintig Belgische ziekenhuizen. Oost NL introduceerde moveUP in het Health ecosysteem rondom Nijmegen en ondersteunde bij het vinden van de juiste locatie. Nu verbreden ze hun internationale blik vanuit Novio Tech Campus.   Digitale data-brug “Wij zagen een gapend gat in de huidige gezondheidszorg,” trapt Bob Moens af, directeur sales & marketing bij moveUP. “Na een medische ingreep, ligt iemand een aantal dagen in het ziekenhuis en is er intensief contact tussen arts en patiënt. Zodra de patiënt het ziekenhuis verlaat, vermindert dit contact, soms ongewenst. In de orthopedie, waar wij ons onder andere op focussen, kan dit allerlei vervelende consequenties hebben. Denk aan overbelasting door te snelle revalidatie. Zorg gebaseerd op data kunnen daarbij een groot verschil maken in het herstel van de patiënt. Dit voordeel werd erkend door de nationale verzekeraar in België. moveUP is de eerste, en voorlopig nog de enige, digitale gezondheidsoplossing die volledig vergoed wordt door de gezondheidsverzekering.”   “moveUP legt via data een digitale brug tussen ziekenhuis en patiënt,” legt Moens uit. “Een mooi voorbeeld hiervan is een project dat nu start met een topklinisch ziekenhuis in Nederland en een prominente verzekeraar. Patiënten die geopereerd worden voor een knie- of heupprothese ontvangen nazorg via moveUP. Dagelijks is er contact met de patiënt via de app en wordt diens lichamelijke activiteit bijgehouden via een slimme armband. Zo wordt de patiënt nauwkeurig opgevolgd, geïnformeerd over diens herstel en gemotiveerd. Op basis van de verkregen data, kan de fysiotherapeut patiëntgerichte instructies geven voor vlug en veilig herstel.”   In het project kan de fysiotherapeut direct ingrijpen en patiënt-specifiek bijsturen wanneer iets niet gaat zoals gewenst. “Bijvoorbeeld door andere oefeningen te adviseren. Zo verloopt de revalidatie van de patiënt veilig en echt op maat van de patiënt. Deze revalidatie kan gebeuren door een willekeurige fysiotherapeut of een Nederlandse fysiotherapeut van de moveUP virtuele kliniek. Wanneer nodig, kan de fysiotherapeut digitaal aangeven wanneer een interventie van de arts vereist is. Op afstand kan de arts de patiënt helpen, bijvoorbeeld de medicatie aanpassen, de heling van de wond beoordelen of de ganganalyse bekijken via een foto of video.”   App tegen pandemie Moens ziet dat in de gezondheidszorg steeds vaker gekeken wordt naar digitale oplossingen. moveUP focust zich in eerste instantie op opvolging bij orthopedische behandelingen. “Wij zien de vraag naar onze innovaties ook toenemen in andere medische sectoren. Denk aan nazorg bij een bariatrische ingreep, een maagverkleining. Accurate opvolging is hierbij van enorm belang gezien deze mensen hun levensstijl radicaal dienen aan te passen. Anders eten, anders bewegen. Ook ontwikkelen wij een platform voor oncologen dat hen in staat stelt kankerpatiënten persoonsgericht op te volgen tijdens de verschillende behandelingen.”   Toen de COVID-19 pandemie uitbrak, werd ook duidelijk hoe data ingezet kan worden in de bestrijding van virussen. “moveUP werd gevraagd het platform uit te rollen voor opvolging van corona-patiënten en triage. Dit is toen op korte termijn ontwikkeld door huisartsen en verschillende ziekenhuizen samen”. Lees meer over de rol van data in de strijd tegen virussen in ons interview met Diego Menchaca, oprichter van Teamscope.   Internationale innovatie hotspot De internationale uitbreidingsplannen komen deels voort uit het bereiken van een belangrijke mijlpaal. “De Europese commissie kende ons dit jaar een Horizon 2020 subsidie toe,” vertelt Moens. “Dit was voor ons een belangrijke bevestiging; wij zijn met iets goeds bezig en dragen bij aan de verbetering van de gezondheidszorg. Internationaal breiden wij ons nu uit naar Nederland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Mede door de samenwerking met Medscaler kregen wij snel een goed beeld van de markt in Nederland. Wij starten hier nu onze activiteiten vanuit onze nieuwe locatie op Novio Tech Campus in Nijmegen. Voor de Duitse markt hebben wij reeds iemand in dienst. Voor de Nederlandse markt zijn wij op zoek naar een business development manager.”   Het Belgische bedrijf kijkt uit naar het leggen van nieuwe verbindingen op en vanaf de Nijmeegse innovatiecampus. “Gezondheidszorg verschilt enorm per land. Wij hopen in Nijmegen en Nederland partijen te ontmoeten met wie wij kunnen samenwerken op organisatorisch en technologisch gebied. Nijmegen staat internationaal bekend als hotspot voor innovatie in digital health. Daarbij kennen wij de regio al een beetje dankzij het Health Valley Event dat hier jaarlijks plaatsvindt. Toen wij in gesprek raakten met Oost NL en zij ons wezen op Novio Tech Campus, was de knoop snel doorgehakt. Ondanks de afstand en complicerende corona-maatregelen zijn wij perfect begeleid door de teams van de campus en Kadans Science Partner. Wij kijken er enorm naar uit verder te werken aan onze innovaties in data, vanuit het centrum van digital health: Nijmegen!”