Maken Nijmegen en Novio Tech Campus van de Winkelsteeg de wijk van de toekomst?

Winkelsteeg - het gebied dat grenst aan het Maas-Waalkanaal, station De Goffert en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis - is vooral vanwege de ligging een ideaal gebied om te ontwikkelen. Wethouder Monique Esselbrugge en CEO Bert Krikke van Novio Tech Campus leggen uit hoe Winkelsteeg er in de toekomst uit zal zien. "Vroeger bouwden we bedrijventerreinen aan de rand van steden, maar Winkelsteeg ligt midden in het hart van Nijmegen!"

Voor Monique Esselbrugge, wethouder economische zaken van Nijmegen, is het niet meer dan logisch dat Winkelsteeg het nieuwe ontwikkelingsgebied van de stad wordt. "Er zijn maar een paar plekken binnen de stadsgrenzen waar we kunnen groeien, en Winkelsteeg biedt van al die plekken de meeste kansen." Het plan is om van de Winkelsteeg een wijk te maken waar wonen, werken, recreatie en veel groen samengaan.

Bert Krikke, CEO van Novio Tech Campus, is blij met de plannen van de gemeente: Novio Tech Campus is gevestigd in Winkelsteeg, vlakbij treinstation De Goffert. "Verdere ontwikkeling van de Winkelsteeg is hard nodig. Als je door het gebied fietst of rijdt, moet je eerst door een zeer onaantrekkelijk deel van de stad met lege kavels en slecht onderhouden gebouwen. Het deel van de Winkelsteeg dat grenst aan het station is heringericht, maar als je onder het station doorloopt, is het alsof je in een heel andere wereld terechtkomt. Op dit moment is de bebouwing van onze campus niet echt uitnodigend en de parkeergarage aan de westkant kan wel wat liefde en zorg gebruiken.

Ontwikkeling is tweerichtingsverkeer
Volgens Monique mist het bedrijventerrein op dit moment een duidelijke identiteit. "We willen meer focus leggen op de bedrijvigheid in de Winkelsteeg: je hebt de hightech-industrie bij Novio Tech Campus, maar er is ook ruimte voor lichte industrie-bijvoorbeeld 3D-printen of boekbinden, wat goed te combineren is met de woon- of recreatieve kwaliteiten van de Winkelsteeg."
De campus heeft ook ontwikkelingsplannen. "Onze campus is op dit moment tot de nok toe gevuld", legt Bert uit. "Er is veel vraag naar nieuwe bedrijven om zich te vestigen, maar we kunnen daar nu gewoon niet aan voldoen. Daarom willen we onze campus ook uitbreiden: 100.000 vierkante meter aan nieuwe Health en High-Tech gebouwen!" Volgens Bert passen deze plannen goed bij de ideeën van de stad voor de wijk. "Het gebied rond station De Goffert leent zich uitstekend voor een hybride oplossing, waarbij wonen, werken en de campus worden gecombineerd."

De groei van Novio Tech Campus is een centraal doel van de nieuwe plannen, zegt Monique. "We zien al langer dat Health- en High-Techbedrijven op Kerkenbos terechtkomen en dat is zonde. Zo'n bedrijfstak heeft een eigen plek nodig, en die kunnen we garanderen door de campus te helpen groeien."

Dezelfde rol, maar een nieuwe functie
De vernieuwing van de omgeving van de campus zal ook gevolgen hebben voor NTC zelf. "Onze rol zal nooit veranderen: we zijn een Health en Hightech campus en zullen dat altijd blijven. Maar ik zie wel mogelijkheden om onze functie te veranderen", zegt Bert.

Hij legt uit dat de campus op dit moment vooral werknemers aantrekt: "Daar willen we verandering in brengen. We willen een stadscampus worden waar je in het weekend lekker kunt wandelen of een kop koffie kunt halen, met veel groen, water en mooie architectuur die het gebied aantrekkelijk maakt voor veel verschillende mensen." Zo wil Bert ook af van de 9-tot-5-bedrijvigheid op de campus. "We willen dat het een gebied wordt waar mensen naar toe willen. Om dat te bereiken hebben we nieuwe locaties nodig, zoals restaurants, sportfaciliteiten of vergaderzalen en, in bredere zin, kinderopvang."

Er is een reden waarom de stad al deze ideeën wil combineren met woonruimte: "Nijmegen heeft grote behoefte aan meer woningen: Utrecht en Amsterdam zijn de enige steden in Nederland die onder hogere druk staan, qua tekort", zegt Monique. "Een heringerichte Winkelsteeg met 4.000 nieuwe woningen zou veel voor Nijmegen betekenen. Bovendien zou het Dukenburg en Lindenholt verbinden met de stad. Nu is er tussen die wijken en de rest van Nijmegen een gebied waar je gewoon niet komt, tenzij je er werkt."

Trots op hun plannen
Monique legt uit dat de stad erg trots is op de plannen die ze hebben bedacht. "Gemeenten investeren niet vaak fors in bedrijventerreinen. Wij gaan 85 miljoen euro investeren in de Winkelsteeg om het om te toveren tot een mooie wijk. Ik denk dat het een uniek, bruisend gebied wordt waar veel ruimte is voor innovatie."

Omdat de plannen van de gemeente en Novio Tech Campus elkaar aanvullen, ziet Bert dat het belangrijk is om één ding in het oog te houden: "Samen moeten we zorgvuldig het tempo van de ontwikkeling bepalen en zoeken naar synergie. Neem bijvoorbeeld het openbaar vervoer: als er 4.000 nieuwe woningen worden gebouwd, wordt het een stuk drukker in het gebied en zijn er meer bussen nodig, waar onze bedrijven en werknemers dan ook gebruik van kunnen maken. Op die manier slaan we twee vliegen in één klap."