Alveron Pharma haalt 3,9 miljoen euro op voor de verdere ontwikkeling van een geneesmiddel tegen levensbedreigende bloedingen

Alveron Pharma uit Nijmegen heeft 3,9 miljoen euro opgehaald voor de verdere ontwikkeling van OKL-1111, een geneesmiddel voor de behandeling van bloedingen ten gevolge van anticoagulantia (antistollingsmiddelen, ook wel bloedverdunners genoemd). Investeerders Thuja Capital, Waterman Ventures en Oost NL namen deel aan de investeringsronde, dat aangevuld wordt met een lening van Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Met deze investering kan het bedrijf vervolgstappen zetten in de ontwikkeling van het medicijn waar alle patiënten die bloedverdunners gebruiken baat bij hebben.

Met de extra financiering bekostigt Alveron Pharma verder onderzoek naar OKL-1111, inclusief een eerste studie ‘in de mens’. Die zal naar verwachting starten in het derde kwartaal van 2022. Dergelijke studies zijn een belangrijke, maar kostbare, stap in de ontwikkeling van geneesmiddelen.

Acute bloedingen

Trombose is een aandoening waarbij het bloed stolt op een plaats waar dat niet hoort te gebeuren. Om de vorming van dit soort bloedstolsels tegen te gaan, zetten artsen bloedverdunners in. Bloedverdunners brengen echter weer een verhoogde kans op acute bloedingen met zich mee, waarvan de complicaties voor patiënt levensbedreigend kunnen zijn. Als zich zo'n acute bloeding voordoet, moet een arts onmiddellijk een 'tegengif' toedienen om de effecten van de bloedverdunner tegen te gaan en zo de bloeding te stoppen.

Het geneesmiddel van Alveron is uniek omdat het de effecten van álle belangrijke anticoagulantia omkeert en dus niet specifiek is voor één type antistollingsmiddel. Hierdoor kunnen artsen in noodgevallen ingrijpen zonder voorafgaande kennis van het gebruikte type antistollingsmiddel en kunnen behandelingsprotocollen waarschijnlijk sterk worden vereenvoudigd. Het geneesmiddel is, in tegenstelling tot de voornaamste concurrenten, geen biologisch of van bloed afgeleid materiaal, wat zowel kosten- als veiligheidsvoordelen biedt.

30 miljoen patiënten

Meer dan 30 miljoen patiënten in westerse economieën krijgen bloedverdunners voorgeschreven en ongeveer 3% (1 miljoen patiënten) lijdt aan spontane bloedingen in bijvoorbeeld de hersenen of de darmen als gevolg van gebruik van deze middelen. De CEO van Alveron, Dr. Ben Nichols, licht toe: “Bloedingen ten gevolge van antistolling zijn een groot probleem dat nu niet optimaal wordt aangepakt onder andere om dat er geen universeel middel is. Voor patiënten met antistolling die ( soms levensbedreigende) bloedingen ondervinden, zal ons geneesmiddel in de toekomst, naar we hopen, een betere behandeling bieden.

Hester Tak, investment manager Health bij Oost NL: “Alveron heeft een veelbelovende oplossing in handen voor een aantoonbare medische noodzaak. Door de vergrijzing zal de vraag naar medische innovaties alleen maar toenemen. Om kwalitatief goede zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden is het van belang te blijven investeren in innovatieve bedrijven zoals Alveron Pharma.” Oost NL investeerde eerder in 2019 in de ontwikkeling van Alveron Pharma.