63 nieuwe bedrijven en uitbreidingen in 2021 versterken de economie in Oost-Nederland

Ruim zestig nieuwe bedrijven besloten zich in 2021 in Oost-Nederland met hulp van Oost NL te vestigen of hun werkzaamheden uit te breiden. Dit zijn er ruim 40% meer dan in 2020. Deze bedrijven gaan de komende jaren bijna 260 miljoen euro investeren in Oost-Nederland. Deze bedrijfsinvesteringen versterken de economie van Gelderland en Overijssel. Het levert in totaal 1.400 nieuwe arbeidsplaatsen op.

De 260 miljoen euro aan bedrijfsinvestering is een verdubbeling ten opzichte van 2020 (115 miljoen euro). Deze toename valt te verklaren vanuit een inhaaleffect. Nadat in 2020 de pandemie in volle hevigheid uitbrak, stelden bedrijven hun (buitenlandse) investeringen massaal uit. Veel uitgestelde nieuwe vestigingen en bedrijfsuitbreidingen werden in de loop van 2021 alsnog gerealiseerd.

Bij de verdeling over beide provincies zien we dat iets meer dan de helft van de bedrijven geland is in Gelderland en iets meer dan de helft van de arbeidsplaatsen gerealiseerd is in Overijssel. Ruim een derde van de investeringsprojecten betrof R&D-vestigingen; dat onderschrijft het profiel van Oost-Nederland als kennisintensieve regio. De 63 bedrijven zijn actief in de sectoren agri-food, life sciences & health, hightech, energieopslag en logistiek. Bedrijven die een waardevolle aanvulling vormen op bestaande business clusters. De VS was verreweg de grootste buitenlandse investeerder in Oost-Nederland, gevolgd door Japan en het Verenigd Koninkrijk. Opvallend is het forse aantal investeringen vanuit de Scandinavische landen. Mooie voorbeelden zijn de vestiging van het R&D centrum van het Japanse Fuji Oil in Wageningen, de Belgische e-healthspecialist Innovation Sprint in Enschede, het Canadese Tyromer in Arnhem en de Europese hub van de Britse watersportgroothandel Wetsuit Outlet in Deventer.

“De door Covid-19 opgelopen achterstand in acquisitie hebben we bijna volledig weggewerkt. We hebben daarbij intensief samengewerkt met onze Invest in Holland partners: de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Ook mooi om te noemen: samen met RVO en de andere ROM’s hebben we een grote Europese opdracht binnen gehaald. Het gaat om de uitvoering van het Enterprise Europe Network (EEN). Dat biedt nieuwe kansen om Oost-Nederlandse mkb-ondernemingen in contact te brengen met interessante handels- en innovatiepartners in heel Europa. Daar zijn we heel blij mee”, zegt Fons de Zeeuw, directeur International van Oost NL.

Wendy de Jong, algemeen directeur van Oost NL: “We zetten in op strategische acquisitie door proactief contact te leggen met bedrijven die bijdragen aan sterke ecosystemen in onze regionale economie. Waar nodig bieden we nieuwe bedrijven ook ondersteuning met innovatie en financiering. In 2021 heeft Oost NL bijgedragen aan de realisatie van bijna 95 miljoen euro aan R&D-investeringen in de regio. Een toename van 18 miljoen euro te opzichte van een jaar eerder. Samenwerken aan een goed vestigingsklimaat is hierbij essentieel. Daarom vraag ik bestuurders en politiek extra aandacht te hebben voor de beschikbare ruimte voor economie, energie en water.”

Invest in Holland’ - landelijke resultaten
‘Invest in Holland’ is het samenwerkingsverband waarin de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) samen met Oost NL en andere regionale partners op nationaal niveau buitenlandse bedrijven aantrekt. In 2021 kozen 423 internationale ondernemingen met hulp van het Invest in Holland-netwerk voor ons land. Deze bedrijven verwachten in de eerste drie jaar bijna 13.400 directe banen te creëren en 2,3 miljard euro in hun projecten te investeren. Dit brengt het aantal bedrijven dat voor Nederland kiest terug op het niveau van 2019. In 2020 was het aantal substantieel lager toen, mede beïnvloed door Corona, buitenlandse bedrijven investeringsbeslissingen uitstelden of wijzigden.

Ook het GO4EXPORT programma, dat Oost NL in opdracht van de provincies Overijssel en Gelderland uitvoert samen met regionale partners, overtrof de verwachtingen. Er werden 35 evenementen georganiseerd om het Oost-Nederlandse mkb te ondersteunen bij het aangaan en uitbouwen van handel met buitenlandse partijen. De meeste evenementen waren digitaal vanwege de reisbeperkingen. Zo organiseerden wij onder meer een digitale handelsmissie naar Japan en een fysiek beursbezoek naar het Verenigd Koninkrijk. In totaal bereikten we in 2021 meer dan 700 mkb’ers in Oost-Nederland met evenementen en bilaterale gesprekken over buitenlandse handel. We deden dat samen met partners in de regio zoals Foodvalley NL, RCT Gelderland, Kennispoort Zwolle en MKB Deventer.

2021 in cijfers
Lees meer over de impact van Oost NL op de regio.