Partners

Samen zijn we groter dan de som van onze delen. Novio Tech Campus is in eerste instantie gerealiseerd door haar partners in Health en High Tech. Deze partners kunnen ook u helpen bij de verdere ontwikkeling van uw innovatie. 

Kadans Science Partner

Kadans Science Partner optimaliseert wetenschap door het opzetten van één Nederlands ecosysteem door middel van her-/ontwikkelingen van vastgoed & investeringen, inclusief (internationale) netwerken, (shared) services, coaching, incubators en venture capital op campussen.

Samen kunnen we zoveel meer bereiken dan alleen.  Zonder onze partners zouden we niet in staat zijn de ene steen op de andere te leggen, de bouw van onze vastgoedbeleggingen te financieren, co-ontwikkelingen met universiteiten tot stand te brengen of onze producten met toegevoegde waarde en onze diepgaande innovaties ten dienste van onze huurders te implementeren. Kadans beheert deze belangen door de waarde voor alle betrokken partijen te optimaliseren. Wij zien “de kracht van partnerschap” als de belangrijkste kracht.

NXP

NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXPI) maakt veilige verbindingen en infrastructuur mogelijk voor een slimmere wereld, en bevordert oplossingen die het leven eenvoudiger, beter en veiliger maken.

Als wereldleider in veilige connectiviteitsoplossingen voor ingebedde toepassingen stimuleert NXP innovatie in de markten voor veilige verbonden voertuigen, end-to-end beveiliging & privacy en slimme verbonden oplossingen. Het bedrijf is gebouwd op meer dan 60 jaar gecombineerde ervaring en expertise en heeft 44.000 medewerkers in meer dan 35 landen. In Nijmegen hebben we onderzoeks-, ontwikkelings- & bedrijfs-, productie- (8 inch wafer fab), technologie enablement- en ondersteuningsfuncties.

Kapitaal ondersteunt startende en groeiende KMO’s.

OostNL

Oost NL richt haar activiteiten en projecten op het versterken en stimuleren van de economie van de provincies Gelderland en Overijssel, Nederland. Oost NL helpt internationale bedrijven gratis met diensten op het gebied van bedrijfsvestiging, -uitbreiding en -verplaatsing.

Internationale bedrijven krijgen via ons toegang tot onze regionale netwerken en hulp bij handelsbevordering. Wij helpen eigenaren van Oost-Nederlandse MKB-bedrijven te internationaliseren door middel van matchmaking via ons wereldwijde netwerk van partners.

Ontwikkeling & Innovatie ondersteunt het regionale ondernemingsklimaat door gemeenten en MKB te helpen innovaties naar de markt te brengen. Dit gebeurt met kennis, toegang tot financiering (waaronder Europese fondsen), netwerken en één-op-één contacten. De resultaten: financierbare business cases (meestal gericht op marktintroducties), innovatieprojecten en -programma’s, open innovatiecentra en het opzetten van campussen.

Kapitaal ondersteunt startende en groeifase MKB-bedrijven. Dat doen we deels met risicokapitaal uit diverse revolverende innovatiefondsen, en deels via onze kennis, netwerken en persoonlijke contacten.  Daarnaast stimuleren en ondersteunen we publieke en private investeerders. Het resultaat: groei door financiering.

Provincie Gelderland

De provincie Gelderland is de grootste van de twaalf provincies van Nederland, met een oppervlakte van 5.137 km. In de 54 gemeenten wonen 2 miljoen mensen.

Regio Arnhem-Nijmegen onderscheidt zich met innovaties op het gebied van Gezondheidszorg en Energie; twee sectoren die veel veranderingen voor de toekomst bieden. Het Radboudumc en gerelateerde ondernemersactiviteiten op Novio Tech Campus in Nijmegen bieden wereldwijd toepasbare innovaties in de gezondheidszorg. Samen met Arnhem, Nijmegen en The Economic Board stimuleren we deze ondernemersactiviteiten. De Provincie Gelderland investeert in goede en toegankelijke werkplekken, waar onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven elkaar ontmoeten.

De Provincie Gelderland zoekt naar innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. Samen met Novio Tech Campus gingen zij de uitdaging aan om een klassiek, stedelijk bedrijventerrein om te vormen tot een bloeiend ecosysteem voor Health en High Tech bedrijven. Ook de Provincie Gelderland is betrokken bij Briskr: Health & High Tech Generator. Op Novio Tech Campus werkt Briskr aan de versterking en profilering van innovatieve startups en MKB-bedrijven.

Gemeente Nijmegen

De gemeente Nijmegen houdt zich onder andere bezig met het versterken van de economische kracht van de stad. Zij werkt daarbij samen met andere overheden, kennisinstellingen en bedrijven.
Health en High Tech zijn twee zeer belangrijke clusters voor de economie van Nijmegen en de regio. De afgelopen jaren is Novio Tech Campus stevig gegroeid, samen met deze clusters. De gemeente wil deze sectoren versterken.  Volgens onderzoek is een integrale aanpak en meerjarige inspanning van alle betrokken partners noodzakelijk. Samen met andere overheden, kennisinstellingen en bedrijven gaat de gemeente Nijmegen deze uitdaging aan.

De gemeente Nijmegen is ook partner van Briskr: Health and High Tech Generator.

Settle at Novio Tech Campus!

Connect with Novio Tech Campus!