Company

De Gannet is een implantaat voor de fixatie van femurhalsfracturen. De Gannet wordt gekenmerkt door hoge rotatiestabiliteit, laag implantaatvolume en gemakkelijke chirurgische techniek.

Het aantal herinterventies wordt met meer dan 50% verminderd, zoals blijkt uit een prospectieve multicentrische cohortstudie in vijf ziekenhuizen over een periode van drie jaar, waarbij 1200 patiënten met een follow-up van ten minste twaalf maanden zijn betrokken. De resultaten van de studie wijzen op een verbeterde patiëntenzorg.

De Gannet behoudt de resterende bloedtoevoer naar de femurkop, biedt de stabiliteit die nodig is voor revascularisatie en biedt de stabiliteit die nodig is voor primaire fractuurgenezing. De chirurgische techniek is eenvoudig en het instrumentarium eenvoudig.

Het implantaat is genoemd naar de zeevogel Jan-van-Gent. Net als de jan-van-gent zeevogel is het GANNET implantaat snel, gestroomlijnd, doelgericht en in staat om haar vleugels in de achtervolging te vouwen.

Gannet

Transistorweg 7

6534 AT Nijmegen Netherlands

+31 85 401 26 45

info@gannetimplant.com

www.gannetimplant.com

More companies in this area

Settle at Novio Tech Campus!

Connect with Novio Tech Campus!