PODCAST // AI for Life: wanneer is virtueel realistisch genoeg?

07 / 01 / 2021

Onderwerp van deze vijfde aflevering: het gebruik van AI bij “virtual agents” om mensen mee te trainen, en zo bijvoorbeeld voor te bereiden op bepaalde werksituaties.

PODCAST // AI for Life: wanneer is virtueel realistisch genoeg?

Blog

Onderwerp van deze vijfde aflevering: het gebruik van AI bij “virtual agents” om mensen mee te trainen, en zo bijvoorbeeld voor te bereiden op bepaalde werksituaties.

Samen met Tibor Bosse (Radboud Universiteit), Romy Blankendaal (TNO) en Eric Jutten (The Simulation Crew) bespreken we vragen als: wat is een virtual agent, hoe slim moet de virtual agent eigenlijk zijn om effectief te zijn, en is genoeg om alleen virtueel te zijn of hebben we ook andere (menselijke) feedback nodig om overtuigend te zijn. Vragen waarnaar binnen Radboud Universiteit en Radboudumc onderzoek naar wordt gedaan. Zo is onderzocht of NS-medewerkers getraind kunnen worden met behulp van deze agents en VR-brillen, onder andere gericht op goede interactie met de klant. Veel luisterplezier!