Ecosysteem

Een bedrijf opbouwen en innoveren gebeurt niet alleen. Daar heb is een netwerk en partners voor nodig, vooral in de startfase. En natuurlijk het ecosysteem van Novio Tech Campus!

 

Ontdek het High Tech ecosysteem hier!

In 2017 begon Novio Tech Campus samen met zijn partners de Briskr Health & High Tech Generator. Briskr is het regionale stimuleringsprogramma voor Health & High Tech-innovaties. Dit programma biedt een totaalpakket van ondersteuning en diensten aan starters, scale-ups en ervaren bedrijven. De diensten betreffen masterclasses, workshops, individuele coaching en ondersteuning voor zaken die nodig zijn voor professioneel ondernemerschap. Briskr biedt ook toegang tot de kennis- en onderzoeksfaciliteiten van de Radboud Universiteit, het Radboudumc en omliggende bedrijven.

 

Via haar partners kan Briskr ook helpen om financiering voor uw onderneming te vinden. Maar ook: Briskr promoot de regio en haar bedrijven nationaal en internationaal, om zo meer grensoverschrijdende en interregionale samenwerkingen te creëren, potentiële markten te vinden en om inkomende en uitgaande investeringen te versterken.

 

Briskr is een consortium met alle relevante partners van het Health & High Tech- ecosysteem in de regio Nijmegen. Het generator-programma stroomlijnt het aanbod van diensten, vergemakkelijkt samenwerkingen en verhoogt de efficiëntie van geboden ondersteuning. 

 

Samen sneller innoveren!

Kennis delen om te groeien. Dat is het uitgangspunt van Novio Tech Campus. Open innovatie en gezamenlijke initiatieven zijn de sleutel tot vernieuwing. Bedrijven helpen elkaar en delen kennis op de campus. Ideeën opdoen en verder ontwikkelen. De dynamiek, de samenwerking en de activiteiten in de Health & High Tech Regio fungeren als katalysator, inspirator en organisator.


Integreren in het ecosysteem

Innovatieprocessen kunnen complex zijn. De Health & High Tech-regio biedt het ideale klimaat voor bedrijven met die willen groeien of hun producten, processen en diensten willen innoveren. Hoe synergie ontstaat verschilt per bedrijf, product of initiatief. Het netwerk van ondernemers en onderzoekers in de sectoren Life Sciences, Health & High Tech doet bedrijven bloeien en ondersteunen van idee naar succes.

 

Binnen dit ecosysteem fungeert Novio Tech Campus als stimulator, huisvester en facilitator voor productie en ontwikkeling. Samen met kennispartners als Radboud Universiteit, Radboudumc en Hogeschool Arnhem Nijmegen is de campus hét kruispunt van cross-sectorale innovatie.

 

Samenwerking wetenschap en bedrijfsleven

Rondom de universiteit en hogeschool in Nijmegen is veel bedrijvigheid. Tal van spin-offs en commerciële initiatieven zijn begonnen bij de researchafdelingen, gestimuleerd door innovatie- en valorisatiebeleid. Studenten worden opgeleid met het besef dat kennis en ideeën alleen floreren als zaken als faciliteiten, ondernemerschap, bedrijfsvoering en financiering goed zijn geregeld. En het bedrijfsleven begrijpt dat door nauwe samenwerking met de wetenschap innovaties een nieuwe impuls kunnen krijgen.