Company

logo Tinybots

Tessa is een zorgrobot ontwikkeld door Tinybots. Tinybots ontwikkelt en ondersteunt bij de implementatie van zorgrobot Tessa. Tessa ondersteunt zelfregie, zelfstandig wonen en biedt zorg.
Zorgrobot Tessa geeft verbale begeleiding aan je cliënt bij dagelijkse activiteiten. Ze kan 2 uur zorg per week besparen, terwijl je cliënt 24/7 ondersteuning ervaart.

Tinybots

Transistorweg 7, building A

6534 NT Nijmegen

The Netherlands

Website

More companies in this area

moveUP

moveUP ontwikkelt oplossingen voor digitale therapieën. Deze oplossingen bieden voordelen voor zowel patiënten, zorgverleners, ziekenhuizen als zorgverzekeraars.

Teamscope

Het bedrijf biedt een mobiele app aan, waarmee onderzoekers gegevens voor klinische studies kunnen verzamelen, delen en analyseren.

Soulve

Soulve ontwikkelt innovaties voortdurend samen met patiënten en zorgverleners.

Settle at Novio Tech Campus!

Connect with Novio Tech Campus!