Company

Plasmacure

Bij Plasmacure stellen we ons een wereld voor waarin mensen niet langer lijden aan chronische wonden. Wonden die moeilijk genezen zijn een ernstig gezondheids- en kostenprobleem met verwoestende gevolgen voor patiënten, wat kan leiden tot amputaties en verlies van onafhankelijkheid. Koud plasma kan de wondgenezing stimuleren. Ons toegewijde team heeft een veilige manier ontwikkeld om koud plasma rechtstreeks in een wond aan te brengen.

PLASOMA, een medisch hulpmiddel voor de stimulering van wondgenezing met koud plasma.

PLASOMA, met zijn gepatenteerde koudplasmaoplossing, is baanbrekend en brengt bacteriedodend koud plasma rechtstreeks in de wond. PLASOMA bestaat uit een koud plasma kompres en een koud plasma pulser. Het kompres wordt op de wond gelegd en verbonden met de pulser die energie naar het kompres stuurt om koud plasma te creëren. PLASOMA is CE-gecertificeerd en beschikbaar voor de markt. Er zullen uitgebreide klinische studies worden uitgevoerd in verschillende Europese landen om meer gegevens te verkrijgen.**

Klinisch onderzoek
Een klinische studie* op diabetische voetulcera (gemiddeld 3 jaar oud) werd uitgevoerd bij 20 proefpersonen. In 2 weken verminderden 11 wonden met >50% in omvang, 2 genazen volledig. Ook het aantal Staphylococcus aureus kolonies nam direct na de plasmabehandeling significant af ten opzichte van voor de toepassing.

*Bron: www.plasmacure.nl

** Dit project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 953462.

Plasmacure

Transistorweg 7 (Building A)

6534 AT Nijmegen

Gelderland

Website

More companies in this area

Settle at Novio Tech Campus!

Connect with Novio Tech Campus!