Governments, education and entrepreneurs join forces in the Arnhem Nijmegen region

Read more in Dutch: De 18 gemeenten van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, provincie Gelderland en The Economic Board willen de kracht van de regio beter benutten. De partijen hebben een Bestuursakkoord en een Investeringsagenda opgesteld, waarmee zij zich langdurig inzetten om de regio te versterken. De komende tien jaar moet deze regio doorgroeien tot een

Settle at Novio Tech Campus!

Connect with Novio Tech Campus!